Ψηφιακή περιήγηση

Κάτοψη Κούλε με ενότητες, Ισόγειο 1. Εκδοτήριο εισιτηρίων 2. Εποπτικό υλικό για το Ενετικό Θαλάσσιο Φρούριο 3, 4. Δίχωρη υπόγεια δεξαμενή 5, 6. Επισκέψιμη αποθήκη γλυπτών από την πόλη του Χάνδακα 7. Εποπτικό υλικό για το ιστορικό των αναστηλωτικών επεμβάσεων 8, 9. Αίθουσα πολυμέσων 10, 11. Εποπτικό υλικό για τις οχυρώσεις του Χάνδακα 12, 13, 14. Εποπτικό και εκθεσιακό υλικό για την πολιορκία και την Άλωση του Χάνδακα 15. Εποπτικό υλικό για τους Οθωμανικούς χρόνους 16, 17, 18. Αίθουσες αποθήκευσης και μελέτης κεραμικής 19, 20, 21. Έκθεση ναυαγίων
Κάτοψη Κούλε με ενότητες, Δώμα 1. Χώρος υπαίθριων εκδηλώσεων

15. Εποπτικό υλικό για τους Οθωμανικούς χρόνους

Στο πρώτο τμήμα του βορείου διαδρόμου, απέναντι από τις αίθουσες που χρησιμοποιήθηκαν στην Οθωμανική περίοδο ως φυλακές παρουσιάζεται εποπτικό υλικό για την Κρήτη στους Οθωμανικούς Χρόνους και την Επανάσταση του Δασκαλογιάννη

Σχετικές θεματικές ενότητες

Characteristic Icon
6. Το Μεγάλο Κάστρο (Kandiye)goToIcon