Ψηφιακή περιήγηση

Κάτοψη Κούλε με ενότητες, Ισόγειο 1. Εκδοτήριο εισιτηρίων 2. Εποπτικό υλικό για το Ενετικό Θαλάσσιο Φρούριο 3, 4. Δίχωρη υπόγεια δεξαμενή 5, 6. Επισκέψιμη αποθήκη γλυπτών από την πόλη του Χάνδακα 7. Εποπτικό υλικό για το ιστορικό των αναστηλωτικών επεμβάσεων 8, 9. Αίθουσα πολυμέσων 10, 11. Εποπτικό υλικό για τις οχυρώσεις του Χάνδακα 12, 13, 14. Εποπτικό και εκθεσιακό υλικό για την πολιορκία και την Άλωση του Χάνδακα 15. Εποπτικό υλικό για τους Οθωμανικούς χρόνους 16, 17, 18. Αίθουσες αποθήκευσης και μελέτης κεραμικής 19, 20, 21. Έκθεση ναυαγίων
Κάτοψη Κούλε με ενότητες, Δώμα 1. Χώρος υπαίθριων εκδηλώσεων

7. Εποπτικό υλικό για το ιστορικό των αναστηλωτικών επεμβάσεων

Στο χώρο παρουσιάζεται εποπτικό υλικό για τις εργασίες αποκατάστασης που έλαβαν χώρα στο μνημείο στη διάρκεια του 20ου αιώνα και για τις πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης της περιόδου 2011-2016, που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση του προγράμματος Επιχειρηματικότητα & Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ.

Σχετικές θεματικές ενότητες

Characteristic Icon
2.3 Η ιστορία των αναστηλωτικών επεμβάσεων του 20ού αι.goToIcon
Characteristic Icon
2.4 Οι πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του Ενετικού Φρουρίου (2011-2016)goToIcon