Ψηφιακή περιήγηση

Κάτοψη Κούλε με ενότητες, Ισόγειο 1. Εκδοτήριο εισιτηρίων 2. Εποπτικό υλικό για το Ενετικό Θαλάσσιο Φρούριο 3, 4. Δίχωρη υπόγεια δεξαμενή 5, 6. Επισκέψιμη αποθήκη γλυπτών από την πόλη του Χάνδακα 7. Εποπτικό υλικό για το ιστορικό των αναστηλωτικών επεμβάσεων 8, 9. Αίθουσα πολυμέσων 10, 11. Εποπτικό υλικό για τις οχυρώσεις του Χάνδακα 12, 13, 14. Εποπτικό και εκθεσιακό υλικό για την πολιορκία και την Άλωση του Χάνδακα 15. Εποπτικό υλικό για τους Οθωμανικούς χρόνους 16, 17, 18. Αίθουσες αποθήκευσης και μελέτης κεραμικής 19, 20, 21. Έκθεση ναυαγίων
Κάτοψη Κούλε με ενότητες, Δώμα 1. Χώρος υπαίθριων εκδηλώσεων

Όλοι οι χώροι (12)

Επίπεδο
Τύπος χώρου
Θεματική εκθεσιακού χώρου
Characteristic Icon
Ισόγειο - 1. Εκδοτήριο εισιτηρίων
Characteristic Icon
Ισόγειο - 2. Εποπτικό υλικό για το Ενετικό Θαλάσσιο Φρούριο
Characteristic Icon
Ισόγειο - 3, 4. Δίχωρη υπόγεια δεξαμενή
Characteristic Icon
Ισόγειο - 5, 6. Επισκέψιμη αποθήκη γλυπτών από την πόλη του Χάνδακα
Characteristic Icon
Ισόγειο - 7. Εποπτικό υλικό για το ιστορικό των αναστηλωτικών επεμβάσεων
Characteristic Icon
Ισόγειο - 8, 9. Αίθουσα πολυμέσων
Characteristic Icon
Ισόγειο - 10, 11. Εποπτικό υλικό για τις οχυρώσεις του Χάνδακα
Characteristic Icon
Ισόγειο - 12, 13, 14. Εποπτικό και εκθεσιακό υλικό για την πολιορκία και την Άλωση του Χάνδακα
Characteristic Icon
Ισόγειο - 15. Εποπτικό υλικό για τους Οθωμανικούς χρόνους
Characteristic Icon
Ισόγειο - 16, 17, 18. Αίθουσες αποθήκευσης και μελέτης κεραμικής
Characteristic Icon
Ισόγειο - 19, 20, 21. Έκθεση ναυαγίων
Characteristic Icon
Δώμα - 1. Χώρος υπαίθριων εκδηλώσεων