Θεματικές ενότητες

3.5 Βυζαντινό ναυάγιο

To φορτίο με τα βυζαντινά μαγαρικά, όπως αποκαλούσαν οι Βυζαντινοί τους αμφορείς, βρισκόταν σε βάθος από 39 έως 45μ. και ερευνήθηκε από την ομάδα Cousteau, ως Ναυάγιο ΙΙ τον Απρίλιο του 1976. Η ανέλκυση έγινε κάτω από την εποπτεία του κρητικού αρχαιολόγου Νικόλαου Παπαδάκη και έφερε στην επιφάνεια 129 αγγεία, η πλειονότητα των οποίων αποτελούσε το ομοιογενές φορτίο του σκάφους. Διαφέρουν μόνο τα αγγεία που χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες του το πληρώματος . Τα πλοία της περιόδου διέθεταν στεγασμένη κουζίνα, συνήθως στην πρύμνη του σκάφους, ενώ το φορτίο των αμφορέων βρισκόταν στοιβαγμένο στο αμπάρι του πλοίου.

Σύμφωνα με τον τύπο των μαγαρικών το ναυάγιο μπορεί να χρονολογηθεί από τον 9ο μέχρι τον 11ο αιώνα μ.Χ. Ανήκει πιθανότατα σε πλοίο που ταξίδευε από ή προς την Κρήτη κατά την περίοδο ακμής που εγκαινίασε η ανακατάληψη του νησιού από τους Άραβες, την οποία πέτυχε ο Νικηφόρος Φωκάς, το 925 μ.Χ.

Κείμενα της ίδιας θεματικής ενότητας (7)

Characteristic Icon
3. Κρήτη και θάλασσα
Characteristic Icon
3.1 Το λιμάνι του Ηρακλείου
Characteristic Icon
3.2 Ο Ενετικός λιμένας
Characteristic Icon
3.3 Η υποβρύχια έρευνα του 1976 (Cousteau- ΥΠΠΕ)
Characteristic Icon
3.4 Ρωμαϊκό ναυάγιο
Characteristic Icon
3.6 Ενετικό ναυάγιο
Characteristic Icon
3.7 Υποβρύχια ανασκαφή στον όρμο του Αγ. Γεωργίου στην Ντία το 1976