Θεματικές ενότητες

4.2.3 Τα οικόσημα και τα εμβλήματα

Τα πολυάριθμα εμβλήματα της Βενετίας, τα οικόσημα ευγενών και οι επιγραφές που εντοιχίστηκαν στα διάφορα τμήματα της οχύρωσης κατά τη διάρκεια της κατασκευής αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα των διαδοχικών φάσεων οικοδόμησής του μαζί με την εκτεταμένη αλληλογραφία των Βενετικών Αρχείων.

1. Ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ του προμαχώνα Sabbionara και του ημιπρομαχώνα του Αγίου Φραγκίσκου

1.1. Ευθύγραμμο τμήμα (cortina) Bembo (1553)

Επιγραφή με το όνομα του capitano Gianmatteo Bembo και τη χρονολογία κατασκευής (εικ.1).

1.2. Υπόλοιπο τμήμα (1565-1567)

οικόσημο του capitano generale Daniele Venier (εικ. 2)

2. Μέτωπο ημιπρομαχώνα Αγίου Φραγκίσκου (1566)

οικόσημα των consigliere Pietro Civran, duca Daniele Barbarigo, doge Gerolamo Priuli, capitano generale Daniele Venier και consigliere Lorenzo Marcello (έχουν καταχωθεί – εικ. 3)

3. Piattaforma rovescia (1566)

οικόσημα των consigliere Pietro Civran, duca Daniele Barbarigo, doge Gerolamo Priuli, capitano generale Daniele Venier και consigliere Lorenzo Marcello (εικ. 4)

4. Προμαχώνας Vitturi

4.1. Αιχμή (1540)

ανάγλυφο πλαίσιο που φέρει στη βάση τη χρονολογία 1540 και περικλείει γιρλάντα με το οικόσημο της οικογένειας Vitturi που επιστέφεται από μικρό μετωπικό λέοντα (εικ. 5 & 6)

4.2. ΒΑ λοβός – πύλη Αγίου Γεωργίου (1565)

οικόσημα των consigliere Pietro Civran, duca Daniele Barbarigo, doge Gerolamo Priuli, capitano Daniele Venier και consigliere Lorenzo Marcello (εικ. 7)

4.3. Ανατολικό μέτωπο (1563-1564)

οικόσημα των consigliere Petro Civran, duca Marco Grimani, doge Gerolamo Priuli, capitano generale Paolo Zorzi και consigliere Marcantonio Leon (επιχωματωμένα στο πάρκο Γεωργιάδη), γνωστά μόνο από τη φωτογραφία του G. Gerola (εικ. 8)

μεμονωμένο οικόσημο του Paolo Zorzi σε πλαίσιο κοσμημένο στις γωνίες με κεφαλές λεόντων (επιχωματωμένο στο πάρκο Γεωργιάδη)

4.4. Νοτιοδυτικό μέτωπο (1563)

κοντά στο ΝΔ λοβό πέντε οικόσημα των consigliere Gian Francesco Michiel, duca Marco Grimani, doge Gerolamo Priuli, capitano generale Paolo Zorzi και consigliere Marcantonio Lion (εικ. 9)

ανάγλυφες πλάκες με τη χρονολογία 1563

4.5. Νοτιοδυτική χαμηλή πλατεία

Ανάγλυφες πλάκες με τη χρονολογία 1563

5. Ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ των προμαχώνων Vitturi και Ιησού (1563)

επιγραφή σε ελλειπτικό πλαίσιο με πλούσιο εξωτερικό διάκοσμο, την οποία επέστεφε πλάκα σε υψηλό και καλής ποιότητας ανάγλυφο με φτερωτό λέοντα που στρεφόταν αριστερά προς μια οχυρωμένη πόλη, κρατώντας ανοικτό ευαγγέλιο (εικ. 10). Έχει καταπέσει. Το αριστερό τμήμα της εκτίθεται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (εικ. 11).

6. Προμαχώνας Ιησού

6.1. Ανατολικός λοβός (1567)

οικόσημα των consigliere Francesco Lippomano, duca Francesco Soranzo, doge Gerolamo Priuli, capitano generale Daniele Venier και consigliere Lorenzo Marcello (εικ.12 & 13).

6.2. Στρατιωτική στοά προς τη ΒΑ χαμηλή πλατεία (1575)

οικόσημα των duca Alvise Zustiniane, provveditore generale Jacopo ή Jacomo Foscarini και capitano generale Luca Basadona (εικ. 14).

7. Ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ των προμαχώνων Ιησού και Martinengo

Ελλειπτικού σχήματος πλάκα με επιγραφή (έχει καταπέσει) σε πλούσιο φυτικό πλαίσιο (εικ.15 & 16)

8. Προμαχώνας Martinengo, δυτικό μέτωπο (1568)

ανάγλυφη πλάκα με το λέοντα του Αγίου Μάρκου και το οικόσημο του δόγη Pietro Loredan (εικ. 17)

9. Ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ των προμαχώνων Martinengo και Βηθλεέμ (β΄ μισό 16ου αι.)

ανάγλυφη παράσταση με λέοντα που στρέφει προς τα αριστερά (εικ. 18), σώζεται ελάχιστα σήμερα (εικ. 19)

10. Προμαχώνας Βηθλεέμ

10.1. Νότιος λοβός (1575)

μετωπικός λέοντας που κρατά το οικόσημο του δόγη Alvise Mocenigo πάνω από τα οικόσημα των consigliere Constantino Emo, duca Alvise Zustiniane, provveditore generale Jacomo Foscarini, capitano generale Luca Basadona και consigliere Francesco Garzoni, με ημερομηνία 17 Μαΐου 1575 (εικ. 20)

10.2. Πύλη στρατιωτικής στοάς (1583-84)

αφιερωματική επιγραφή του G. Barbadigo γεμισμένη με μαύρη κηρομαστίχη.

10.3. ΒΔ χαμηλή πλατεία (1583)

πάνω από το θύρωμα εισόδου στη στοά ανάγλυφη πλάκα με μετωπικό λέοντα που κρατούσε το οικόσημο του capitano generale Gerolamo Barbarigo (έχει αποκολληθεί).

11. Ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ των προμαχώνων Βηθλεέμ και Παντοκράτορα (1580-1582)

ανάγλυφος λέοντας που στρέφει αριστερά, πάνω από επιγραφή με τα ονόματα του δόγη Nicolo de Ponte, του δούκα Nicolo Salamon και του provveditore Joannes Mocenigo (εικ. 21)

12. Ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ των προμαχώνων Παντοκράτορα και Αγίου Ανδρέα (1543-1544)

ανάγλυφη πλάκα με λέοντα που στρέφει προς τα αριστερά και κρατά ανοιχτό ευαγγέλιο, πάνω από έξι οικόσημα, των αξιωματούχων Nicolo Guerini consigliere, Agostino Surian capitano generale, Pietro Lando doge, Matteo Barbarigo duca, Francesco Tiepolo consigliere (εικ. 22).

Κείμενα της ίδιας θεματικής ενότητας (6)

Characteristic Icon
4. Οι οχυρώσεις του Χάνδακα
Characteristic Icon
4.1 Οι παλαιότερες οχυρώσεις του Χάνδακα
Characteristic Icon
4.2 Η οχύρωση του 16ου αιώνα
Characteristic Icon
4.2.1 Οι προμαχώνες
Characteristic Icon
4.2.2. Οι πύλες του Χάνδακα
Characteristic Icon
4.2.3 Τα οικόσημα και τα εμβλήματα
Characteristic Icon
4.3 Η τύχη της οχύρωσης στο πέρασμα των αιώνων