Θεματικές ενότητες

1.2.2 Το Δουκικό ανάκτορο

Στη δυτική πλευρά της πλατείας των Αρχόντων βρισκόταν το Ανάκτορο που αποτελούσε την έδρα του Δούκα της Κρήτης, αλλά και το χώρο στον οποίο συνεδρίαζαν η Signioria και τα Δικαστήρια. Επρόκειτο για μεγάλο συγκρότημα με περιμετρικά κτίσματα και εσωτερική αυλή που καταλάμβανε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο. Η παλαιότερη μνεία δουκικού ανακτόρου στο Χάνδακα σχετίζεται με τον πρώτο δούκα της Κρήτης Giacomo Tiepolo και τα γεγονότα του κινήματος των Αγιοστεφανιτών το έτος 1213. Είναι ωστόσο πιθανό ότι αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί ως ανάκτορο προϋπάρχον βυζαντινό κτήριο. Αντιθέτως, σε δουκικό έγγραφο του 1269 γίνεται αναφορά στη μορφή του νέου δουκικού ανακτόρου, με θέα στην πλατεία, του οποίου η ανέγερση είχε ήδη ολοκληρωθεί. Η παλαιότερη σωζόμενη αφαιρετική απεικόνιση του κτίσματος προέρχεται από το χάρτη του Chr. Buondelmondi του 1419, ενώ προοπτικές απεικονίσεις του στα τέλη του 16ου αιώνα σώζονται από το Γεώργιο Κλόντζα (1590) και στο α΄ μισό του 17ου από το Μανέα Κλόντζα. Το κτήριο γνώρισε επανειλημμένες επισκευές και προσθήκες, λόγω σεισμικών καταστροφών.

Μετά την Άλωση του Χάνδακα αποτέλεσε κατοικία του Αγά των Γενιτσάρων και μετονομάστηκε σε Αγά Καπουσί. Εγκαταλείφθηκε μετά τη διάλυση του σώματος των Γενιτσάρων το 1826. Τότε άρχισε η καταπάτηση του χώρου που κατακερματίστηκε σε μικρές ιδιοκτησίες. Στις πρώτες δεκαετίες μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το δυτικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου ανοικοδομήθηκε. Σήμερα διατηρούνται στην νοτιοανατολική πλευρά τέσσερις από τους θολωτούς χώρους που πλαισίωναν κάποτε την εσωτερική αυλή. Πολύ πρόσφατα, κατά την ανακαίνιση καταστήματος της ανατολικής πλευράς αποκαλύφθηκαν δυο οξυκόρυφα τόξα στον άξονα Α-Δ πάνω σε παραστάδες με επίκρανα κοσμημένα με ανάγλυφα κυμάτια, που πιθανότατα σχετίζονται με τον κεντρικό πυλώνα εισόδου του ανακτόρου. Είναι έτσι πιθανό ότι και άλλα τμήματα της κατασκευής θα αποκαλυφθούν στο μέλλον ενσωματωμένα στις μεταγενέστερες προσθήκες.

1. Αλεξίου Στυλιανός, Το Δουκικόν Ανάκτορον του Χάνδακος, 1960, σ. 102-108 Περισσότερα

2. Gerola Giuseppe, ‘I monumenti veneti nell’ isola di Creta - vol. III’, I monumenti veneti nell’ isola di Creta - vol. III, RISVSLA, Venezia, 1917, σ. 9-16 Περισσότερα

3. Παλιούρας Αθανάσιος, ‘Ο ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας και αι μικρογραφίαι του κώδικος αυτού’, Ο ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας και αι μικρογραφίαι του κώδικος αυτού, Αθήνα, 1977 Περισσότερα

4. Georgopoulou Maria, ‘The Meaning of the Architecture and the Urban Layout of Venetian Candia: Cultural Conflict and Interaction in the Late Middle Ages’, The Meaning of the Architecture and the Urban Layout of Venetian Candia: Cultural Conflict and Interaction in the Late Middle Ages, University of California, Los Angeles , 1992, σ. 137-145 Περισσότερα

5. Πρατικίδης Ζ., Χωρογραφία της Κρήτης συνταχθείσα το 1818, ΤΕΕ-ΤΑΚ, Ηράκλειο, 1983 Περισσότερα

6. Καζανάκη-Λάππα Μ., Συμβολή στη μελέτη της αρχιτεκτονικής γλυπτικής στο Χάνδακα. Ειδήσεις από νοταριακά έγγραφα του 17ου αιώνα, Χανιά, 1991, σ. 175-180 Περισσότερα

Κείμενα της ίδιας θεματικής ενότητας (29)

Characteristic Icon
1. Ηράκλειο – Rabd el Khandaq – Χάνδακας- Candia – Μεγάλο Κάστρο. Η περιπέτεια μιας πόλης
Characteristic Icon
1.1 Ο Χάνδακας στη Βενετοκρατία
Characteristic Icon
1.2 Τα δημόσια κτήρια
Characteristic Icon
1.2.1 Η Ruga Maistra
Characteristic Icon
1.2.2 Το Δουκικό ανάκτορο
Characteristic Icon
1.2.3 Η Ενετική Λέσχη (Loggia)
Characteristic Icon
1.2.4 Η αποθήκη των σιτηρών (Fondaco)
Characteristic Icon
1.2.5 Η πύλη Voltone
Characteristic Icon
1.3 Οι ναοί του Ορθόδοξου δόγματος
Characteristic Icon
1.3.1 Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών
Characteristic Icon
1.3.2 Αγία Αναστασία
Characteristic Icon
1.3.3 Άγιος Ματθαίος
Characteristic Icon
1.3.4 Άγιος Ονούφριος
Characteristic Icon
1.3.5 Παναγία των Αγγέλων
Characteristic Icon
1.3.6 Παντάνασσα (Μικρός Άγιος Μηνάς)
Characteristic Icon
1.4 Οι ναοί του Καθολικού δόγματος
Characteristic Icon
1.4.1 Η δουκική εκκλησία του Αγίου Μάρκου
Characteristic Icon
1.4.2 Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής
Characteristic Icon
1.4.3 Άγιος Παύλος των Σερβιτών
Characteristic Icon
1.4.4 Η μονή του Αγίου Φραγκίσκου
Characteristic Icon
1.4.5 Η παναγία των Σταυροφόρων
Characteristic Icon
1.4.6 Ο Άγιος Πέτρος των Δομηνικανών
Characteristic Icon
1.4.7 Ο Άγιος Τίτος
Characteristic Icon
1.4.8 Ο ναός του Σωτήρα
Characteristic Icon
1.5 Οι κρήνες
Characteristic Icon
1.5.1 Η κρήνη της Ruga Panigra
Characteristic Icon
1.5.2 Η κρήνη Bembo
Characteristic Icon
1.5.3 Η κρήνη Morosini
Characteristic Icon
1.5.4 Η κρήνη Priuli
Characteristic Icon
1.5.5 Η κρήνη Sagredo