Θεματικές ενότητες

3.7 Υποβρύχια ανασκαφή στον όρμο του Αγ. Γεωργίου στην Ντία το 1976

Η απουσία ασφαλούς λιμανιού για την πρωτεύουσα της Κρήτης είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργούν πάντοτε ως ασφαλής «προλιμένας» της πόλης οι προφυλαγμένοι νότιοι όρμοι της νησίδας Ντία, 6 νμ βόρεια του Ηρακλείου.

Στην υποβρύχια διερεύνηση του 1976 εντοπίστηκαν στην νησίδα τέσσερα αρχαία ναυάγια, ενώ άλλα τέσσερα βρέθηκαν σε έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων το 2011. Στο πλαίσιο της αποστολής του 1976 πραγματοποιήθηκε στον όρμο του Αγ. Γεωργίου υποβρύχια ανασκαφή από τον πρωτοπόρο κρητικό αρχαιολόγο Χαράλαμπο Κριτζά.

Ο όρμος του Αγ. Γεωργίου λειτούργησε ως κύριο αγκυροβόλιο της νησίδας, όπως μαρτυρεί βυθισμένος λιμενοβραχίονας του 10ου αι. μ.Χ. περίπου. Πλήθος αρχαίων απορρίψεων, από τα καράβια που στάθμευαν σε αυτόν, εντοπίστηκαν και ανελκύστηκαν. Η ανασκαφή, μάλιστα, έφτασε στο κατώτερο στρώμα σε μινωική κεραμική, δείγμα της λειτουργίας του λιμενικού χώρου από τα μινωικά χρόνια.

Κείμενα της ίδιας θεματικής ενότητας (7)

Characteristic Icon
3. Κρήτη και θάλασσα
Characteristic Icon
3.1 Το λιμάνι του Ηρακλείου
Characteristic Icon
3.2 Ο Ενετικός λιμένας
Characteristic Icon
3.3 Η υποβρύχια έρευνα του 1976 (Cousteau- ΥΠΠΕ)
Characteristic Icon
3.4 Ρωμαϊκό ναυάγιο
Characteristic Icon
3.5 Βυζαντινό ναυάγιο
Characteristic Icon
3.6 Ενετικό ναυάγιο